Toitumiskava 3 päevaks tasuta! Liitu kohe!
Sulge

EAS toetus


Projekti nimi
Pilgujälgimismetoodikaga Fitlap.ee registreerimisprotsessi efektiivsuse tõstmine

Projekti lühikirjeldus

02.10 – 08.10 Probleemi täpsem püstitus, metoodika valik ning eeltestid.
Esimeses etapis täpsustas Fitlap spetsiifilisemalt olukord ning tutvustati inimeste käitumise ideaalprotsessi. Samuti näidati ära tüüpvead ja ohukohad, mida eriti tähelepanelikult jälgida tuli. Lähtuvalt eelnevast piiritleti metoodika ja koostati esmane uuringudisain. Läbi viidi ka 2 eeltesti täpsustamaks uuringudisaini, määrati ära konkreetsemad sihtgrupid testidele ning lepiti kokku, et katsetatakse nii arvuti versiooni (statsionaarne pilgujälgimine) kui mobiiliversiooni (pilgujälgimisprillidega). Metoodiliselt erinevad katsed oluliselt, kuid uuringu disain oli sarnane.

09.10 – 26.11 Testide läbiviimine.
Kokku tehti ligi 20 statsionaarset ning 10 prillikatset. Ülesehituslikult toimus iganädalane katsete tegemine, kvalitatiivne analüüsimine, videote ning raportite tutvustamine tellijale. Lähtuvalt ettepanekutest tehti parendusi testitavasse rakendusse ning seejärel hinnati katsetega tehtud muudatuste edukust.
Testiti nii laiemalt kogu registreerimisprotsessi, kui vaadati ka kitsamalt mõnd konkreetset toimingut registreerimisprotsessis. Samuti tehti katseid suurima konkurendiga võrreldes.
Mitmetel testidel viibis kohapeal ka Fitlapi esindaja, kes sai lisaks küsida katealustelt küsimusi ning koguda muud lisainfot.
Testide tulemusena valmis ligi 30 pilgujälgimisvideot tarbijate käitumisest esmakordsel registreerimisel. Lisaks videotele, valmis suur hulk mahukamaid ja vähemmahukamaid ettepanekuid, mis tõstaks registreerimissammude efektiivsust.
Kuna tulemused ning neist tulenevad järeldused olid väga spetsiifilised ning ajakriitilised, toimus nende üleandmine Fitlapile iganädalaselt nii suuliselt kui vabas vormis kirjalikult.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks oli pilgujälgimismetoodikat kasutades välja selgitada probleemkohad ja põhjused, miks fitlap.ee lehel registreerimist alustavad kliendid jätavad registreerimisprotsessi pooleli.

Tulemus

OÜ Fitlap hindab eesmärkide saavutamist heaks. Projekti käigus leidsime võimalikud põhjused, miks osa kliente jätab registreerimisprotsessi pooleli ja likvideerisime leitud põhjused.
Lõpptulemusena pöörasime kogu registreerimisprotsessi teistpidi. Kui enne alustasime registreerimisprotsessi e-maili küsimisega, siis nüüd küsime seda alles registreerimisprotsessi lõpus.
Eemaldasime registreerimisprotsessist mõned liigsed küsimused, mis tekitasid klientides segadust ja mis etapis osa kliente loobus registreerimisprotsessi jätkamisest.

Fondi nimetus
EAS Innovatsioonitoetus.

Toetuse summa
3920€

Personaalne toitumiskava!


Saad ka edaspidi süüa tavalisi ja kiiresti valmivaid toite. Alusta kohe!

Vali periood

Vali maksemeetod